• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Pielęgniarka Szkolna

Świadczenia pielęgniarki szkolnej/higienistki obejmują :

 • świadczenia profilaktyczne m.in. testy przesiewowepiel szkolna
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I - VI szkoły podstawowej
 • sprawowanie opieki na uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych
 • porady zdrowotne dla uczniów 
 • sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnymi
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów oraz zatruć
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej

    źródło : www.nfz-rzeszow.pl

 

GRUSZKA CZESŁAWA - higienistka szkolna

Poradnia POZ Wizyty domowe
 Poniedziałek  08:00  -  11:00  
 Wtorek 08:00  -  11:00  
 Środa  08:00  -  11:00  
 Czwartek 08:00  -  11:00  
 Piątek  08:00  -  11:00