• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Pielęgniarka Środowiskowa

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń.

Do podstawowych zadań pielęgniarki środowiskowej należą :

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 roku życia piel poz
 • wizyty patronażowe w 3-4 miesiącu życia 
 • wizyty patronażowe w miesiącu życia w przypadku stwierdzonych zaburzeń stanu zdrowia dziecka
 • testy przesiewowe w 12 miesiącu życia oraz w wieku 2, 4, i 5 lat
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy
 • świadczenia lecznicze, w tym :  wykonywanie iniekcji oraz innych zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego wykonywanych w gabinecie pielęgniarskim oraz w domu pacjenta
 • świadczenia diagnostyczne w w tym : pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zleceń lekarza POZ, szczególnie gdy pobranie materiału powinno odbyć się w domu pacjenta
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby

   źródło : www.nfz-rzeszow.pl 

 

DZIAŁOWSKA ZOFIA

Poradnia POZ Wizyty domowe
 Poniedziałek  08:00  -  12:00 12:00  -  15:35
 Wtorek  08:00  -  12:00 12:00  -  15:35
 Środa  12:00  -  15:35  08:00  -  12:00
 Czwartek  10:25  -  16:00  16:00  -  18:00
 Piątek  14:00  -  18:00  10:25  -  14:00

 

JUWA WANDA

Poradnia POZ Wizyty domowe
 Poniedziałek  10:25  -  17:00 17:00  -  18:00
 Wtorek 10:25  -  17:00 17:00  -  18:00
 Środa 10:25  -  17:00 17:00  -  18:00
 Czwartek 10:25  -  17:00 17:00  -  18:00
 Piątek 10:25  -  17:00 17:00  -  18:00

 

GRUSZKA CZESŁAWA

Poradnia POZ Wizyty domowe
 Poniedziałek  11:00  -  14:35 14:35  -  15:35
 Wtorek 11:00  -  14:35 14:35  -  15:35
 Środa 11:00  -  14:35 14:35  -  15:35
 Czwartek 11:00  -  14:35 14:35  -  15:35
 Piątek 11:00  -  14:35 14:35  -  15:35