• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Monitoring wizyjny

 Monitoring Wizyjny zainstalowany w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Borowej ma na celu zwiększenie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa i nie ma na celu ograniczenia prywatności pacjentów.

    Zgodnie z art. 47 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej : „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia”.

  Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowej wdrażając System Monitoringu Wizyjnego zadbał o zachowanie równowagi pomiędzy prywatnością ludzką, a interesem podmiotu leczniczego. Odpowiednie zapisy zostały zawarte w Instrukcji Zarządzania Systemem Monitoringu Wizyjnego w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

    Zostały określone zasady i warunki stosowania monitoringu, ustalono prawa i obowiązki podmiotu leczniczego oraz uściślono prawa osób, których wizerunki zostały zarejestrowane w systemie monitoringu.

  Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowej informuje osoby, które potencjalnie mogą się znaleźć na obszarze wizyjnym monitoringu, że wejście w strefę rejestracji obrazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych związanych z wizerunkiem.

   Osoba zarejestrowana w systemie wizyjnym ma prawo do uzyskania informacji w zakresie dotyczących przetwarzania danych w zakresie :

- reguł rejestracji i zapisu danych

- sposobu ich zabezpieczenia

- sposobu udostępniania

- praw i obowiązków podmiotu monitorującego

- praw osób monitorowanych

  Szczegółowe informację można uzyskać od Administratora Danych Osobowych – tj. Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej.