• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Lekarz POZ

lekarz poz

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest nazywany także lekarzem pierwszego kontaktu lub rodzinnym.

Lekarz rodzinny udziela bezpłatnych świadczeń medycznych figurujących na liście świadczeń gwarantowanych POZ.

W ramach świadczeń NFZ odpłatnie udzielane są tylko niektóre świadczeń spoza listy świadczeń gwarantowanych.

 

Świadczenia lekarza POZ obejmują :

 • profilaktykę osób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym : kierowanie do poradni specjalistycznej i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
 • kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ 
 • wystawianie zleceń przewozów sanitarnych
 • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta

   źródło : www.nfz-rzeszow.pl

 

lek. med. ANNA - GRAŻYNA KOTULA - lekarz POZ

Poradnia POZ Wizyty domowe
 Poniedziałek  08:00  -  14:00 14:00  -  15:35
 Wtorek  08:00  -  14:00 14:00  -  15:35
 Środa  08:30  -  14:30  14:30  -  16:00
 Czwartek  10:25  -  16:00  16:00  -  18:00
 Piątek  10:25  -  17:00  17:00  -  18:00

 

lek. med. MARIA SKIBA - lekarz pediatra

Poradnia POZ Wizyty domowe
 Poniedziałek  14:00  -  18:00  
 Wtorek  14:00  -  18:00  
 Środa    
 Czwartek  09:00  -  13:00  
 Piątek    

 

lek. med. JOANNA SKIBA - lekarz POZ - specjalista medycyny rodzinnej

  Poradnia POZ Wizyty domowe
 Poniedziałek  14:00  -  18:00  
 Wtorek  14:00  -  18:00  
 Środa    
 Czwartek  09:00  -  13:00  
 Piątek    

lek. med. ANDRZEJ SZETELA - lekarz POZ

  Poradnia POZ Wizyty domowe
 Poniedziałek  09:00  -  13:00  
 Wtorek  09:00  -  12:00  
 Środa  08:30  -  12:30   
 Czwartek    
 Piątek 13:30  - 17:00  

 

lek. med. ELŻBIETA KRAKOWSKA - lekarz POZ - specjalista nefrolog

Poradnia POZ Wizyty domowe
 Poniedziałek    
 Wtorek    
 Środa    
 Czwartek  15:00  -  18:00  
 Piątek