• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

W związku z coraz szerszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie naszej gminy i tym samym zwiększającą się liczbą przypadków potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi, apelujemy do wszystkim naszych pacjentów o przestrzeganie procedur obowiązujących w reżimie sanitarnym.

koronaPrzypominamy zatem, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2020 r. pierwszy kontakt z lekarzem odbywa się jako teleporada (telefon wykonywany do lekarza z domu pacjenta) w trakcie, której lekarz zadecyduje czy wizyta osobista w przychodni jest konieczna w celu wykonania badania fizykalnego.

Zatem uprasza się pacjentów dla zachowania ciągłości świadczeń i udzielania pomocy pacjentom przez lekarzy o bezwzględne przestrzeganie w/w zasad oraz o odwiedzanie przychodni osobiście tylko w koniecznych, uzasadnionych przypadkach.