• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

kardioW związku z uruchomieniem od 1.06.2022 Poradni Kardiologicznej w oparciu o kontrakt z NFZ uprzejmiemy informujemy pacjentów, że na obecną chwilę trwa już rejestracja pacjentów do poradni pod numerem telefonu 534 048 450 w godzinach pracy poradni, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 11.30 - 15.30.


Równocześnie informujemy, że z Poradni Kardiologicznej mogą korzystać wszyscy pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Drogi Pacjencie w celu odbycia sprawnej rejestracji prosimy przygotować PESEL, numer skierowania oraz numer telefonu kontaktowego.

Uprzejmie informujemy wszystkich pacjentów, że skierowania na badania laboratoryjne wystawia lekarz POZ na podstawie wizyty i badania pacjenta tylko w kierunku choroby, w której aktualnie pacjent jest przez lekarza diagnozowany.

Lekarz nie ma obowiązku wystawiania skierowania na życzenie innego lekarza (np. specjalisty, u którego pacjent skorzystał z wizyty prywatnej), a tym bardziej na życzenie pacjenta.

Uprzejmie informujemy Wszystkich Pacjentów, że na obecną chwilę w GSP ZOZ w Borowej jeden z lekarzy pracuje codziennie zdalnie. Drugi lekarz będzie dostępny osobiście w czwartek w godzinach 15.00-18.00.

Na mocy porozumienia z NZOZ Gawłuszowice oraz NZOZ Medi Centr w Mielcu oraz Górkach pacjenci mogą w przypadkach pilnych korzystać z usług tychże zakładów.

Kierownik GSP ZOZ w Borowej od dawna podejmuje działania o pozyskanie lekarzy do pracy. Niemniej jednak od dnia zgłoszenia tj. 29.08.2021 swojej nieobecności  z powodu hospitalizacji jednego z lekarzy działania o pozyskanie lekarza na zastępstwo (docelowo do współpracy na stałe) stały się najważniejsze i priorytetowe.

W związku z usilnymi działaniami prowadzonymi  w tym kierunku, aktualnie trwają rozmowy z lekarzem o podjęcie współpracy z GSP ZOZ w Borowej.

Sytuacja jednak odnośnie kadry lekarskiej na rynku pracy jest dramatyczna, dlatego też prosi się Pacjentów o cierpliwość i wyrozumiałość.

Uprzejmie informujemy pacjentów, że w obecnej chwili w GSP ZOZ w Borowej pracują lekarze: lek. Anna Kotula, lek. Andrzej Szetela oraz lek. Elżbieta Krakowska.

Lek. Dagmara Vanous jest nieobecna do 06.10.2021 z powodu choroby.

Dzięki podjętym staraniom został pozyskany dodatkowy lekarz lek. Raqeeb Dabwan, który rozpoczyna przyjmowanie pacjentów od 01.10.2021.

Szczegółowe godziny przyjęć lekarzy są dostępne w zakładce strony GSP ZOZ w Borowej.

Do wszystkich lekarzy obowiązuje rejestracja godzinowa, wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 581 05 20.

Za wszystkie utrudnienia i niedogodności z powodu nieobecności lekarzy w ostatnim czasie serdecznie przepraszamy naszych pacjentów.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane. 

Więcej informacji na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/