• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Zakres działalności AOS

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi medyczne w zakresie ginekologii i położnictwa na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Rzeszowie.

ginekologiaW ramach umowy GSP ZOZ w Borowej wykonuje szerokie spektrum badań takich jak : pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego oraz innych świadczeń zabiegowych skojarzonych.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi USG - Samsung Medison USG H60 - 4P znacznie powiększył się zakres możliwości oraz dokładności badań ultrasonograficznych co w znacznym stopniu zwiększa komfort zarówno fizyczny jak i psychiczny pacjentów.

Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści z zakresu położnictwa i ginekologii wspomagani przez położną środowiskową.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są bez skierowania od  lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy  NFZ.