• baner1.png
  • baner2.png
  • baner3.png
  • baner4.png
  • baner5.png
  • baner6.png

Podstawa działalności

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie :

  • uchwały Rady Gminy w Borowej Nr XXI/131/2000 z dnia 16 października 2000 roku w sprawie utworzenia Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie
  • wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z zasadami określonymi właściwymi przepisami prawa

 

 Celem działania jest zapewnienie świadczeń leczniczych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Borowa z zakresu :

 

Dodatkowo od grudnia 2015 roku działa Poradnia ginekologiczno-położnicza w ramach kontraktu wieloletniego z NFZ.