Podstawowa opieka zdrowotna Świadczenia lekarza POZ Świadczenie lekarza ginekologa-położnika oraz położnej środowiskowej Świadczenia pielęgniarki szkolnej

badanie

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do skorzystania z badania wzroku przeprowadzonego przez firmę "Binocle".

Termin : 16 maja 2018 (środa)

Godzina : 13.30 - 17.30

Koszt : 10 złotych

 

 

 

 

 

logo
Zgodnie z art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Świadczenie powinno odbyć się w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe, placówka powinna wyznaczyć inny termin poza prowadzoną poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez siebie listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Uprawnienia o jakich mowa wyżej przysługują również :

 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Dawcom Przeszczepu,
 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • kobietom w ciąży,
 • świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężke i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 •  działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
 • uprawnionym żołnierzom i pracownikom oraz weteranom poszkodowanym - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ponadto zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy osoby posiadające status kombatanta mają prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych z wyłączeniem badań diagnostycznych kosztochłonnych oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji, do których wymagane jest skierowanie. Takie uprawnienie przysługuje również :

 • inwalidom wojennym i wojskowym, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanych z powodów politycznych,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • uprawnionym żołnierzom, weteranom lub pracownikom w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Źródło : nfz-rzeszow.pl

 

 

 

 

Od dnia 01 października 2017 roku Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Mielcu będzie świadczył usługi w zakresie " Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ".

 • info 2Ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska oraz wyjazdowa opieka lekarska sprawowana jest w budynku Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Żeromskiego 22

 

W ramach kontraktu z NFZ, szpital zapewnia świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Porady udzielane są bez skierowania. Świadczenia są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) oraz płatne dla pacjentów nieposiadających ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

Przypominamy, że w okresie jesienno-zimowym szczególnie jesteśmy narażeni na atak grypy, która nie leczona może się okazać bardzo groźną chorobą prowadzącą do niebezpiecznych powikłań takich jak : zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego lub powikłania neurologiczne.

grypa

Szczepienia przeciw grypie zapobiegają zachorowaniom u większości prypadków szczepionych osób i zapewniają wysoką ochronę. Szczepionki przeciw grypie mogą być podane każdemu już od 6 miesiąca życia, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych. Szczepienia zaleca się zwłaszcza osobom z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych oraz tym, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka. Również ze względu na częsty kontakt z osobami chorymi szczepienia zalecane są szczególnie pracownikow służby zdrowia.

Państwowy Zakład Higieny, zapewnia że szczepionki przeciwko grypie są bepieczne. Po szczepieniu mogą wystąpić jedynie reakcje miejscowe, tj.: zaczerwienienie, bolesność i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz rzadziej reakcje ogólne (niewielki wzrost temperatury ciała, ból mięśni, stawów i głowy), ustępujące po kilku dniach. Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie jest m.in. reakcja anafilaktyczna po wcześniejszym podaniu szczepionki, ostra infekcja i wysoka gorączka powyżej 38oC.

 

 

 


 

mznfzrppszpital logoborowa

 

 

Gminny Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki  Zdrowotnej

im. prof. Klemensa Skóry

Borowa 333a

39-305 Borowa

NIP : 817-185 -69-18

tel : 017 581 05 20

fax : 017 581 05 26

 

 

Sunny

14°C

Borowa

Sunny

Humidity: 42%

Wind: 11.27 km/h

 • 22 Apr 2018

  Mostly Sunny 20°C 5°C

 • 23 Apr 2018

  Rain 23°C 5°C

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowej - Joomla Templates