• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Gdzie odbierzesz recepty?

 

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów uprzejmie informujemy, że recepty, dokumenty, skierowania lub wszelką dokumentację uzyskaną w trakcie teleporady lekarskiej można odebrać wchodząc wejściem głównym do holu w okienku po lewej stronie w godzinach pracy przychodni (8.00 - 18.00).

Koronawirus

 

 

plakat 2

Koronawirus

 

rece

plakat 1